Chtystur Ƹ̴Ӂ̴Ʒ

"Hey, girls, you’re beautiful. Don’t look at those stupid magazines with sticklike models. Eat healthy and exercise. That’s all. Don’t let anyone tell you you’re not good enough. You’re good enough, you are too good. Love your family with all your heart and listen to it. You are gorgeous. Whether you’re size 4 or 14. It doesn’t matter what you look like on the outside, as long as you’re a good person, as long as you respect others. I know it’s been told hundreds of times before, but it’s true. Hey, girls, you are beautiful."

stworzę prowokację w słowach cudzych i swoich, jakbym miała odwagę przeciwstawiać się zasadom
a na końcu zdania nie napiszę kropki
a na początku nie pojawi się wielka litera
stworzę kłamstwo zapisane na kartach wyniszczonych książek o autodestrukcyjnym zachowaniu niedoszłych myślicieli
będę jak głupota zamknięta w ludzkim, marnym ciele
patrz i ucz się jak łatwo doprowadzić wszystkich do szału i jak łatwo można kogoś nauczyć czegoś mało wartościowegoprzepraszam tych wszystkich, którzy sądzili, że będę potulnym zwierzaczkiem, które nie umie warknąć i ugryźć
błąd w przeliczeniu nadmiaru na bezmiar
kocham i nie kocham, bo łatwiej mówić o miłości bez miłości, prawda?nie jestem
dzisiaj odpłynęłam w głąb własnych myśli
i nie napisałam ani kropki, ani dużej litery
a to tylko, ale to tylko symbolika

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter